Bron en baken

Ubuntu is een (Zuid-)Afrikaans woord met een inspirerende betekenis. Een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar wordt erdoor uitgedrukt. De identiteit van ieder individu staat niet op zichzelf, de zin en zingeving van het leven evenmin. Het wij waarvan jij deel uitmaakt is bij zingeving van jouw leven voortdurend aanwezig. Een Afrikaans spreekwoord zegt

            “Umuntu Ngumuntu Ngabantu – Ik ben omdat wij zijn”

Aartsbisschop Desmond Tutu is – net als Nelson Mandela tijdens zijn leven – in zijn houding en acties voor verzoening door Ubuntu geïnspireerd. Hij benadrukt  interconnectedness en heeft daarbij uiteindelijk de mensen wereldwijd op het oog.   Ubuntu is een intens besef van verbinding van mensen.

Wat kunnen wij, in onze Westerse samenleving leren van het ‘zwarte continent’? Wat kunnen wij leren van Zuid-Afrika? Het land dat worstelt met het verleden van Apartheid naar éénheid in diversiteit: de regenboognatie.
Wat kunnen wij leren van Ubuntu?