Wat is Ubuntu?

"Umuntu Ngumntu Ngbantu: “Ik ben.... omdat wij zijn!”

Ubuntu is een van origine (Zuidelijk) Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld van nu, veel kan leren. Het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De Ubuntu-geest 'ik ben, omdat wij zijn' (in plaats van onze westerse Descartes-overtuiging: "ik denk dus ik besta"), kunnen wij vertalen naar onze organisaties en communities. Opdat mensen (weer) samen vertrouwen op de kracht van dialoog.

Aartsbisschop Desmond Tutu verwoordt Ubuntu als volgt:

"Africans have this thing called UBUNTU:
it is about the essence of being human
it is part of the gift that Africa will give the world.

It embraces hospitality, caring about others
being able to go the extra mile for the sake of others

We believe that a person is a person through another person
that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.

When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.

The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you
seek to work for the common good because your humanity comes into
its own in belonging."

Wie anders dan Neldon Mandela verwoordt Ubuntu...