Ubuntu: Umntu Ngmuntu Ngbantu: : “Ik ben..omdat wij zijn!”

Sawubona: Welkom op de site van Stichting Ubuntu Nederland!


Samenleving

We beseffen steeds meer, dat we in onze families, organisaties en huidige samenleving  complexe vraagstukken niet meer met individualistisch denken opgelost krijgen. Samenzorg, co-creatie, participatiemaatschappij, duurzaamheid, diversiteit en dialoog zouden zoal de richtinggevende antwoorden moeten bieden op vluchtelingenthema’s, ouderenzorg, discriminatie, angst voor radicalisering, racisme, polarisatie en klimaat.

Bijdragen

Hoe kunnen we allereerst meer integraal leren kijken in plaats van gefragmenteerd? Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit? Hoe krijgen we het algehele commitment bij besluitvormingen? Hoe kunnen we verschillend samenzijn in dialoog? Wat betekent dit voor ons leiderschap, onze grondhouding als ouder, HR-manager, bestuurder, buurtwerker, pastor, docent ? Met de steeds terugkerende fundamente vraag: Hoe dragen wij bij aan onze samenleving, hoe dragen wij bij aan onze aarde?

Stichting Ubuntu Nederland wil graag samen met u concreet zoeken naar nieuwe wegen van verbinding, vertrouwen, respect, compassie: het pad van gedeelde menselijkheid. In woord en daad: van lezingen tot  projectondersteuning!

Vanuit welke bron?

We willen de essentiële waarden van Ubuntu concreet gaan ervaren c.q. toepassen in werk en leven en daarmee bijdragen aan een geheel, waar we gezamenlijk onderdeel van zijn: Deelgeverschap in en aan een Inclusieve Samenleving .

Doet u mee?

Wij nodigen u van harte uit deze site te lezen en met ons contact op te nemen met welke vraag en bijdrage dan ook.

Baie dankie!