Sawubona: Welkom op de site van Stichting Ubuntu Nederland!

Ubuntu: Umntu Ngmuntu Ngbantu: : “Ik ben.... omdat wij zijn!”

Wij willen de waarden van Ubuntu gestalte geven met iedereen, die wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. In woord en daad en door het ondersteunen van projecten. Deze ambitie is ons Baken. Ubuntu is de Bron, waaruit wij putten om ons Baken te bereiken. Onze drijfveer is, dat mensen zich op een nieuwe manier met elkaar verbinden en groeien.Wij doen dit om:

  • mensen nieuwe, inspirende inzichten geven;
  • mensen de mogelijkheid te bieden de waarden van Ubuntu toe te passen in de eigen leefomgeving;
  • verbindingen tussen mensen impulsen te geven;
  • via projecten mensen kansen geven zich te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen.

Wat is Ubuntu? lees meer.....