Sawubona: Welkom op de site van Stichting Ubuntu Nederland!

Ubuntu is een (Zuid-)Afrikaans woord met een inspirerende betekenis. Een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar wordt erdoor uitgedrukt. De identiteit van ieder individu staat niet op zichzelf, de zin en zingeving van het leven evenmin. Het wij waarvan jij deel uitmaakt is bij zingeving van jouw leven voortdurend aanwezig.

Ubuntu is een intens besef van verbinding van mensen. Juist dat, wat ons inziens onze samenleving nu zo hard nodig heeft! Wat kunnen wij leren van het ‘zwarte continent? Wat concreet van Zuid-Afrika? Het land dat worstelt met het verleden van Apartheid naar éénheid in diversiteit: de regenboognatie.

Wat kunnen wij ‘teruggeven’ uit een diep respect voor het erfgoed Ubuntu… Wat kunnen wij leren van Ubuntu?

Ubuntu: Umntu Ngmuntu Ngbantu: : “Ik ben... omdat wij zijn!”

Daarom vinden wij het erg belangrijk de waarden van Ubuntu gestalte geven met iedereen, die wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. In woord en daad en door het ondersteunen van projecten. Onze drijfveer is, dat mensen zich op een nieuwe manier met elkaar verbinden en groeien.Wij doen dit om:

  • mensen nieuwe, inspirende inzichten geven;
  • mensen de mogelijkheid te bieden de waarden van Ubuntu toe te passen in de eigen leefomgeving;
  • verbindingen tussen mensen impulsen te geven;
  • via projecten kinderen kansen geven zich te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen.

Wat is Ubuntu? lees meer...