Projecten

Op veel plaatsen zien wij een onevenwichtige verdeling van welvaart. Vele mensen moeten, dag in dag uit, alles richten op ‘overleven’. Zij hebben (zeer) beperkte kansen om een beter bestaan op te bouwen. Kinderen worden (noodgedwongen) aan hun lot overgelaten, kunnen hun talenten niet benutten. Volwassenen en kinderen lopen grote risico’s af te glijden (drank, drugs, criminaliteit) in plaats van zich te kunnen ontwikkelen.

Wij willen de waarden van Ubuntu daarom ook door middel van projecten gestalte geven, opdat mensen kansen krijgen zich te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen. 'If only you could change one person’s life, how important is that?!'

Wij richten ons op de volgende projecten:

  • De Amy Foundation, een non-profit organisatie met de thuisbasis in Kaapstad, Zuid- Afrika. De stichting heeft als kerntaak het ontwikkelen en versterken van de talenten van de jeugd in o.a. de townships Khayelitsha en Gugulethu, in en rond Kaapstad met behulp van educatieve en culturele programma's.
     
  • Iedereen Aan Boord, een opvangproject voor 180 vluchtelingen op de boot Princesse de Provence in Deventer, waarbij - in de spirit van Ubuntu - het ‘pad van medemenselijkheid’ wordt gevolgd. Door concrete afgestemde acties en programma’s hopen wij bij te dragen aan de fundamentele behoeften (erbij horen en van betekenis zijn) en waardigheid van de vluchtelingen.

    Ubuntu betekent letterlijk: Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is. Vanuit dit humanitaire én ecologische perspectief zijn wij ervan overtuigd, dat we als mensen t.a.t. onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en met medemenselijkheid, compassie en respect voor elkaar dienen te zorgen. Nelson Mandela zei altijd, met het oog op onrechtvaardige ongelijkheid, zoals de situatie van vluchtelingen en de geboden hulp: “It is not a task of charity, it is a task of justice. Vanuit de visie van de fundamentele behoeften van ieder mens, erbij horen en van betekenis zijn (meaning and belonging), steunen wij als Stichting Ubuntu Nederland in Zuid-Afrika de Amy Foundation en in Nederland het project ‘Iedereen aan boord’. Dat betekent in concreto allereerst een humane opvang en vervolgens van begin af aan het stimuleren van ontmoetingen en het zien van ‘talenten’ en daarmee waardevol bijdragen aan de samenleving. In Deventer draagt Stichting Ubuntu Nederland samen met u van harte bij aan het project Iedereen aan boord, een krachtig en prachtig initiatief van Bureau de werkvloer, geheel in de spirit van Ubuntu!