Actie Iedereen Aan Boord

In Deventer ligt sinds kort het schip Princesse de Provence waarop zo'n 180 vluchtelingen tijdelijk wonen. De Gemeente Deventer voorziet in bed, bad en brood. Een heel goede actie van de Gemeente om vluchtelingen voor wie in Ter Apel geen plaats is te helpen. Maar bed, bad en brood is niet alles wat deze mensen nodig hebben.

Ieder mens heeft behoefte aan ontwikkeling, aan activiteit, aan groei, aan nuttig zijn. De vluchtelingen op de boot komen uit verschillende landen en hun opleidingsniveau en achtergrond is ook heel verschillend. Wat ze gemeen hebben, is dat ze hun huis en familie hebben moeten achterlaten wegens vaak rampzalige gebeurtenissen in hun eigen land. Helaas mogen deze mensen in Nederland niet werken, maar we kunnen er wel aan bijdragen dat ze niet stilstaan. Dat bedoelen we zowel letterlijk als figuurlijk.

Daarom zijn wij van Bureau de werkvloer bezig met het opzetten van een activiteitenplan. Er is behoefte aan: taallessen, sportactiviteiten (en sportschoenen!), puzzels, dam- en schaakspellen, boeken in 5 verschillende talen, rondleidingen door de stad, maar ook bijvoorbeeld kappers en nog meer. Gelukkig hebben zich al allerlei mensen aangemeld die willen helpen dit plan handen en voeten te geven. Maar, voor deze en andere zaken is ook geld nodig.

We werken samen met Stichting Ubuntu Nederland. Als u iets kunt missen om de vluchtelingen van Deventer een prettige tijd te bezorgen, al is het maar een klein bedrag, zou u dat dan willen storten op het rekeningnummer van Stichting Ubuntu Nederland: NL44RABO 0122 940 652 onder vermelding van #iedereenaanboord. Stichting Ubuntu Nederland zorgt dan dat het geld op de juiste plaats terechtkomt. De stichting heeft een ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar. U kunt ook direct doneren door de QR code te scannen met de camera van uw telefoon.

We kunnen met zijn allen laten zien dat Nederland een gastvrij land en Deventer een gastvrije stad is.

     


Kapper Ayoub die zelf op de boot verblijft, knipt een medepassagier in de Barbershop in Deventer.


Zonder schoon ondergoed is het leven geen pretje. Dank aan de donateurs!


Sporten met vluchtelingen, georganiseerd door sportschool R.UIT in samenwerking met Bureau de werkvloer.


Spontane groepsfoto na het sporten. Iedereen blij!


Naailes voor vrouwen bij stichting Gave


Dansen op de boot

Wilt u meer weten, of hebt u goede ideeën stuur dan een mailtje naar Bureau de werkvloer (info@bureaudewerkvloer.nl)

Hartelijk dank voor uw hulp

 

Bureau de werkvloer (www.bureaudewerkvloer.nl)

Laura Faber

Sanne Terlouw