Actie: voorinburgeringsprogramma 'Iedereen Aan Boord'

In opdracht van de gemeente Deventer organiseert Bureau de werkvloer voor 45 deelnemers een voorinburgeringsprogramma voor de duur van zes maanden. Zo kunnen statushouders alvast aan de slag en doet de gemeente ervaring en kennis op voor de daadwerkelijke inburgering.

De pilot bestaat uit een multidisciplinair programma van vier dagen per week, om de deelnemers zo voor te bereiden op het inburgeringstraject en een baan boven uitkeringsniveau. Het programma richt zich op meedoen, zelfredzaamheid, taalverwerving in de klas én in de praktijk, werknemersvaardigheden, de Nederlandse cultuur, aandacht voor (en het verhogen van) psychisch welzijn, integratieactiviteiten in de praktijk (de stad leren kennen, museumbezoek, werken in de moestuin) en sport.

Lees hier twee uitgebreide artikelen over het programma op Nieuwwij.nl en in De Stentor pagina 1 en pagina 2

 

Bron: De Stentor (voorpagina)

Steun ons!

Voor het project Iedereen Aan Boord zijn aanvullende giften meer dan welkom. Bijvoorbeeld om iemand te kunnen helpen aan een goede bril, een fiets of een warme jas. 

We werken samen met Stichting Ubuntu Nederland. Als u iets kunt missen zodat we de vluchtelingen in Deventer kunnen helpen met (soms zeer) essentiële levensbehoeften, dan kunt u dat overmaken via de QR code hieronder, via deze betaallink (bedrag zelf in te vullen), of storten op het rekeningnummer van Stichting Ubuntu Nederland: NL44RABO 0122 940 652 onder vermelding van #iedereenaanboord. Stichting Ubuntu Nederland zorgt dat het geld op de juiste plek terechtkomt; wij rapporteren aan het eind van dit traject over wat wij hebben gedaan met uw gift. Stichting Ubuntu Nederland heeft een ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar.

We kunnen met zijn allen laten zien dat Nederland een gastvrij land en Deventer een gastvrije stad is.


Over Iedereen Aan Boord

In Deventer ligt het schip Princesse de Provence waarop zo'n 180 vluchtelingen tijdelijk wonen. De Gemeente Deventer voorziet in bed, bad en brood. Een heel goede actie van de Gemeente om vluchtelingen voor wie in Ter Apel geen plaats is te helpen. Maar bed, bad en brood is niet alles wat deze mensen nodig hebben.

Ieder mens heeft behoefte aan ontwikkeling, aan activiteit, aan groei, aan nuttig zijn. De vluchtelingen op de boot komen uit verschillende landen en hun opleidingsniveau en achtergrond is ook heel verschillend. Wat ze gemeen hebben, is dat ze hun huis en familie hebben moeten achterlaten wegens vaak rampzalige gebeurtenissen in hun eigen land. Helaas mogen deze mensen in Nederland niet werken, maar we kunnen er wel aan bijdragen dat ze niet stilstaan. Dat bedoelen we zowel letterlijk als figuurlijk.

Daarom hebben wij van Bureau de werkvloer een activiteitenplan opgezet. Er is behoefte aan: taallessen, sportactiviteiten (en sportschoenen!), puzzels, dam- en schaakspellen, boeken in 5 verschillende talen, rondleidingen door de stad, maar ook bijvoorbeeld kappers en nog meer. 

     


Kapper Ayoub die zelf op de boot verblijft, knipt een medepassagier in de Barbershop in Deventer.


Zonder schoon ondergoed is het leven geen pretje. Dank aan de donateurs!


Sporten met vluchtelingen, georganiseerd door sportschool R.UIT in samenwerking met Bureau de werkvloer.


Spontane groepsfoto na het sporten. Iedereen blij!


Naailes voor vrouwen bij stichting Gave


Dansen op de boot

Wilt u meer weten, of hebt u goede ideeën stuur dan een mailtje naar Bureau de werkvloer (info@bureaudewerkvloer.nl)

Hartelijk dank voor uw hulp

 

Bureau de werkvloer (www.bureaudewerkvloer.nl)

Laura Faber

Sanne Terlouw