Waarden

De waarden van Ubuntu berusten op 5 pijlers:

Isintu

Het morele 'zijn'. Waarom zijn wij op aarde?: interverwevenheid ('interconnectedness'), vrijheid in verbondenheid.

Simunye

Wij zijn één, dus accepteren wij verschillen: diversiteit en gelijkwaardigheid.

Sosholoza

Wij leven als gemeenschap: dynamiek en saamhorigheid.

Ukisisa

Wij helpen elkaar: compassie en zorgzaamheid

Ilima

Wij oogsten samen: de viering van ‘wij zijn’: dankbaarheid en verzoening

Ubuntu kan zich succesvol ontwikkelen, als er sprake is van een wederkerige bijdrage ten behoeve van een groter geheel, waarvan iedereen deel uitmaakt. Daarnaast is de gelijkwaardigheid tussen mensen essentieel en dat gedrag daarop wordt gebaseerd.