Waarom nodig?

Wij zien in Nederland individualisme en polarisatie, in een steeds diverser wordende samenleving. Individuen en groepen worden uitgesloten en het milieu wordt steeds meer belast. Wij zien ook de behoefte aan een ander perspectief, een groeiende behoefte aan en zoektocht naar meer zingeving. Velen voelen een drang nieuwe wegen te vinden, die constructief inhoud geeft aan samen leven. Culturen in andere delen van de wereld, zoals Ubuntu, geven aanknopingspunten voor nieuwe wegen.

Het gestalte geven aan de waarden van Ubuntu is nodig, omdat wij onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden  (‘interconnectedness’). Wij zijn daarom afhankelijk van en medeverantwoordelijk voor elkaar. Iedereen draagt bij aan het grotere geheel, waarvan hij zelf weer deel uitmaakt. Wij geloven, dat alleen vanuit onderlinge verbondenheid mensen tot groei en ontwikkeling komen: ons EPOS, Existentieel als individu, Privé, in Organisaties en in de Samenleving.