Boektrommel 'Vriende van Afrikaans' (VVA)

Het Boektrommelproject VVA is onderdeel van "die Taalsentrum" van de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Een van idealen van de 'Vriende van Afrikaans', is dat zo veel mogelijk kinderen in Zuid-Afrika toegang hebben tot boeken: mooie, boeiende, kleurrijke boeken die kinderen graag willen lezen.

Om dit ideaal te verwezenlijken is veel hulp noodzakelijk: in ongeveer 70% van de scholen in Zuid-Afrika bestaat er niet zoiets als een bibliotheek. Daarom bieden 'Vriende van Afrikaans' boeken aan in metalen kisten: de zogenaamde boektrommels. In veel gevallen gaat het om Afrikaanstalige scholen in arme delen van het land, maar als de moedertaal van de kinderen een andere is dan Afrikaans, krijgen ze de boeken in hun eigen taal. Voor meer informatie, e-pos aan Amanda de Stadler by amandad@vva.atkv.org.za of Chareldine van der Merwe by chareldinev@vva.atkv.org.za.

Eén nieuw kinderboek kost hier gemiddeld 10 euro. Met een volle boektrommel, met daarin zo’n 70 nieuwe kinderboeken, is ongeveer EUR 700 gemoeid. Elk bedrag waarmee u het Boektrommelproject kunt ondersteunen, is van harte welkom